גגעיחגכעיח

ז.ממן אחזקות (2007) בע"מ

קירור ומיזוג אויר, מסחרי, תעשייתי

דוח שירות מספר 5544

לרישום פנימי בלבד

משעה:

משעה:

לקוח:

מיקום / שם אתר:

דגם יחידה:

תאריך:

שם המזמין:

מס' פנימי / סידורי:

fghfghfgh

fghfghfgh

fghfghfgh

fghfghfgh

fghfghfgh

סיבת הקריאה:

תאור השירות:

פריטים מהמחסן:

משעה:

עד שעה:

שם מאשר:

שם טכנאי:

fghfghfgh

זמן נסיעה:

fghfghfgh

בית מלאכה – קיבוץ מצובה מען למכתבים – ת.ד. 7288 מעלות 24952 

טל: 04-6889185 פקס: 049858061

www.airmaman.com email: service@z-maman.com